Banner 728x90
Đóng mở Menu

Hướng dẫn sử dụng Công cụ gửi Email Marketing miễn phí

Hướng dẫn sử dụng Công cụ gửi Email Marketing miễn phí

Phần mềm do Bizcial cung cấp miễn phí cho người dùng, các bạn có thể đăng ký tại: OnAds.com và đăng nhập gửi mail tại bes.bizcial.com

Sau đây là Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Chuyên viên tư vấn Bất động sản: Trương Ngọc Vương